Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.plastika.pl/

Administratorem strony jest PLASTIKA z siedzibą w Olsztynie (10-696), ul. Kubusia Puchatka 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 510996269, posługujący się numerem NIP 7391583416

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail biuro@plastika.pl oraz pod numerem telefonu +48 89 541 56 00 oraz +48 89 541 86 11

1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – PLASTIKA z siedzibą w Olsztynie (10-696), ul. Kubusia Puchatka 11, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 510996269, posługujący się numerem NIP 7391583416
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.plastika.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO”,

PLASTIKA, Radosław Parys , ul. Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn informuje, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych PLASTIKA, Radosław Parys , Olsztyn 10-696, ul. Kubusia Puchatka 11, NIP: 739-158-34-16, Regon: 510996269

 • Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: biuro@plastika.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny firmy: 10-696 Olsztyn, ul. Kubusia Puchatka 11.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącej komunikacji z Administratorem, polegającej na współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu handlowego i realizacji umów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, świadczących na rzecz Administratora usług, związanych z wysyłką zamówionego towaru oraz usług płatniczych; podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. • Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

3

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony,  prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.

5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Niniejsza polityka została sporządzona zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego(art. 173), które weszły w życie 22 marca 2013 r. Obowiązki te są realizowane podobnie w całej Unii Europejskiej wskutek implementowania dyrektywy UE.

Co to są „ciasteczka” (cookies)?

Cookies są to pliki tekstowe tworzone przez serwisy internetowe na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem używanej przez Niego przeglądarki internetowej, wspomagające działanie serwisów internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i/lub użytkownika oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji: Wikipedia lub IAB.

Polityka cookies oraz bezpieczeństwa

 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest firma PLASTIKA Radosław Parys, którego dane są przedstawione na stronie Kontakt.
 2. Niniejszy serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz personalizacji serwisu. Cookies są umieszczane przez usługi internetowe dostarczane przez podmioty trzecie (w tym Google Analytics i inne). Podmioty te dostarczają własne polityki cookies, z którymi polecamy się zapoznać.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkowników serwisu, ale mogą zawierać dane niezbędne do personalizacji działania serwisu.
 4. Serwis zbiera informacje zaakceptowane dobrowolnie przez użytkownika. Użytkownik ma prawo zablokować cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień używanej przeglądarki internetowej. Może to jednak wpłynąć na ograniczenie personalizacji serwisu.
 5. Serwis zapisuje automatycznie informacje statystyczne o odwiedzanych stronach w logach serwera hostingowego. Dane te zawierają informacje o adresie IP użytkownika, jego przeglądarce oraz czas. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. Dane te są używane wyłącznie w celu zapewnienia działania serwisu.

Blokowanie cookies

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają umieszczanie cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych oraz ich systemach pomocy. Poniżej przedstawiamy odnośniki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

 

Internet Explorer Chrome Safari
Firefox Opera